ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
1
dagar
0
1
timmar
0
8
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Presentation av Daniel Bennet

Presentation av Daniel Bennet

Nationalitet:    England

Daniel Bennett föddes i det lilla samhället Glossop, i England. Han slutade i skolan vid 16 års ålder och hans första arbete var som gravgrävarlärling, vid Willesden Green Cemetery. Detta följdes av olika typer av arbeten, vilka gav honom möjlighet att  regelbundet kunna gå till   biblioteket på det naturhistoriska museumet. Hans första erfarenhet av fältarbete var för The Soviet Institute of Nature Conservation (Desert Biosphere Division) i Reptek, Turkmenistan samt som fält-assistent åt Eric Pianka i Australien, Great Victoria Desert of Western Australia. Vid 25 års ålder återupptog han sina studier och tog en zoologexamen vid Aberdeen University och  en fil.dr. vid Leeds University. Hans forskning har handlat om att utveckla olika fält-tekniker för ödlor, amfibier, fladdermöss samt flodhästpopulationerna. De områden han har forskat i, har i huvudsak varit hotade eller förbisedda områden med en mycket stor mångfald i Indien, Madagaskar, Ghana samt Filippinerna. Hans största intresse är varanerna; och forskningen har handlat om populationsproblem och grundläggande ekologi av utsatta populationer av stäppvaraner samt ett pågående (i 11 år)  projekt runt de fruktätande varanerna i Filippinerna och deras roll när det gäller spridningen av växter. Bland hans böcker finns: A little book about monitor lizards (1995, som sedan kommit ut på tyska och då heter den Warane der Welt, Welt der Warane), Frogs of Coorg (1998), Guide to Field techniques for Reptiles and Amphibians (1999), Bats of Madagascar (2001) samt Savannah Monitors; The truth about Varanus exanthematicus (2004). Förutom dessa böcker har han gjort ett antal multimedia-guider, kortare artiklar i olika typer av tidningar och dessutom varit medverkande på ett antal dokumentärer. Han har lovat sina sponsorer att åtminstone fyra större artiklar skall skrivas till olika tidningar innan året är slut. Det arbete han är mest stolt över är som ansvarig för Bui Hippo Project Team, vilka har gjort den enda oberoende undersökningen av den biologiska mångfalden i Bui National Park, innan den blev ett område för att utnyttja vattenkraften till att producera el. Hans enda husdjur är ett par Synodontis-malar, vilka han har vhaft i över 30 år. Han har en dotter (nu 18 år) i Glossop, där han fortfarande bor.

 

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Översättare:  Anders Wahlström

Hemsida: www.mampam.com

Presentation of Daniel Bennet

Nationalitet:     England

Daniel Bennett was born in the small town of Glossop in England, U.K. He left school at 16 his first job was as a trainee gravedigger at Willesden Green Cemetery, followed by a variety of other professions that allowed him frequent admission to the library of the Natural History Museum. His first experiences of field research were with the Soviet Institute of Nature Conservation (Desert Biosphere Division) in Repetek, Turkmenistan, and as field Research Assistant to Eric Pianka in the Great Victoria Desert of Western Australia.  At the age of 25 he resumed his education and obtained a degree in zoology from Aberdeen University and a  Phd from Leeds University. His research activities have included developing novel survey techniques for lizards, amphibian, bat and hippopotamus populations and his study sites have been mainly in threatened and neglected areas of exceptionally high diversity in India, Madagascar, Ghana  and the Philippines. His major interests involve monitor lizards; studies include population assessments and baseline ecology of exploited populations of savannah monitors and an ongoing 11 year project investigating the giant frugivorous monitor lizards of the Philippines and their roles as seed dispersers. His books include A Little Book of Monitor Lizards (1995, consequently reprinted in German as Warane der Welt, Welt der Warane), Frogs of Coorg (1998), Guide to Field techniques for Reptiles and Amphibians (1999), Bats of Madagascar, (2001)) and Savannah Monitors; The Truth about Varanus exanthematicus (2004), together with numerous multimedia guides, short articles in journals, magazines and newspapers and collaboration  on a number of documentaries. He has promised his sponsors  at least four major papers, to be submitted to journals by the end of this year. The work of which he is most proud is as leader of the Bui Hippo Project Team, which collected the only independent biodiversity surveys in Bui National Park before the area was inundated by a controversial hydro-electric project. His only pets are a pair of Synodontis catfish that he has owned for over 30 years. He raised his daughter (now 18) in Glossop, and still lives there.

 

www.mampam.com

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more