ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
2
timmar
3
1
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Presentation av Stephen Spawls

Presentation av Stephen Spawls

Nationalitet:    England

Stephen Spawls är en herpetolog som har specialiserat sig på afrikanska reptiler. Han föddes i London, men flyttade till Kenya 1957. Då var han fyra år. Hans far undervisade i fysik för de koloniala myndigheterna. Han stannade kvar efter självständighetsförklaringen och arbetade då för Kenyas regering. Steve bodde i Kenya i 17 år, framför allt i Meru och Nairobi. Han fångade sin första kameleont vid sex års ålder, i Meru.

Detta var början till ett livslångt intresse för Afrikas reptiler. Den första kobran fångade han vid 13 års ålder. Han har blivit biten och jagad av många olika djur, bland annat av ormar och stora däggdjur. 1970 förlorade han höger pekfinger efter ett bett av en puff-orm. Följande bett har inte varit så farliga. Hans självbiografi, ”Sun, Sand and Snakes” berättar om hans äventyr med ormar och andra djur i Kenya. Den publicerades 1979. När han slutat skolan i Kenya, undervisade Steve på Harambee Self-school i norra Kenya, deltog i Kaliforniska akademins naturvetenskapliga expedition till nord-västra Kenya, hade ett mobilt diskotek samt fångade djur för att försörja sig. En hel del tid spenderade han på resor i norra och östra Kenya, för att lära känna landet samt naturen. Efter att ha tagit examen som geolog i London, spenderade Steve två år i Ghana, med det brittiska volontär-programmet. Han har även bott och arbetat i Egypten, Botswana samt Etiopien. Totalt har han bott nästan 40 år i Afrika.

Bland Steve´s andra publikationer finns; en guide till de farliga ormarna i Afrika, den har han skrivit tillsammans med Bill Branch; en fältguide till de östafrikanska reptilerna, tillsammans med flera gamla vänner i östafrika, en vänskap som frodades under det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet, när Nairobi Snake Park var en magnet för många afrikanska herpetologer. Denna grundläggande fälthandbok följdes upp med en pocket-version, som även innehöll östafrikas amfibier. Steve har även publicerat ett stort antal av vetenskapliga artiklar, bland annat en checklist över samtliga ormar i Kenya, en checklist tillsammans med Damaris Rotich över Kenyas ödle-arter, en analys av aktivitets-mönster hos nattlevande ormar i Ghana, en checklist över på reptil-rekord i Botswana, beskrivning av en sandsnoks-art från Ghana, en ny art av bergs-snok från Etiopien samt (tillsammans med Malcolm Largen) en checklist över ödle-arterna i Etiopien. Han har även publicerat om herpetofaunan i Zimbabwe, Namibia, Marocko, Malta samt Seychellerna. Hans senaste bok, skriven tillsammans med Malcolm Largen, är en fältguide över reptiler och amfibier i Etiopien samt Eritrea, Steve har bott i 12 år i Etiopien. Dessutom har han publicerat ett antal populärvetenskapliga och halv-tekniska artiklar, till största delen om ormar och ödlor i Afrika, men även om afrikansk ornitologi, afrikas zoo-geografi samt hur man reser med motorcykel i Afrika. 

Förutom sitt intresse i herpetologi så är Steve intresserad av cricket, fågelskådning, dykning, fotografering samt allting som handlar om Afrika. Han har varit styrelsemedlem i Botswanas Fågel Klubb samt vice ordförande i Etiopiens djur och naturhistoriska förening. Till yrket är han lärare i fysik och matematik. Han har två söner och bor för nuvarande i Norfolk, England, där han undervisar i naturvetenskap och matematik på City College, i Norwich.

Översättare:  Anders Wahlström

Hemsida:

Presentation of Stephen Spawls

Nationalitet:     England

Stephen Spawls is a herpetologist specialising in African reptiles.  He was born in London but moved to Kenya in 1957, when he was four, when his father went to work there as a physics teacher for the Colonial authorities, and remained there after Independence, working for the Kenya Government.  Steve lived in Kenya for 17 years, in Meru and Nairobi.  He collected his first chameleon at the age of six, in Meru, an incident that started his life-long fascination with Africa’s reptiles; he collected his first cobra at the age of 13.  He has been bitten and chased by many irate animals, including snakes and large mammals; in 1970 he lost his right index finger following a bite from a puff adder.  Subsequent bites have not been so severe.  His autobiography, ‘Sun, Sand and Snakes’, describing his adventures with snakes and other animals in Kenya, was published in 1979.  After leaving school in Kenya, Steve taught at a Harambee Self-help school in northern Kenya, participated in the California Academy of Sciences Expedition to north-western Kenya, ran a mobile discotheque and trapped animals for a living; he also spent a very pleasant time travelling round northern and eastern Kenya, getting to know the country and the wildlife. After graduating as a geologist in London, Steve spent two years in Ghana with the British Volunteer Programme.  He has also lived and worked in Egypt, Botswana and Ethiopia, spending nearly 40 years in Africa. 

Steve’s other publications include a guide to the dangerous snakes of Africa, co-authored with Bill Branch; and a field guide to the reptiles of East Africa, co-authored with several old friends from East Africa, friendships nurtured in the heady days of the late 1960’s and early 1970’s, when the Nairobi Snake Park was a magnet for a number of prominent African herpetologists.  This groundbreaking field guide was followed by a pocket version, which also included East Africa’s prominent amphibians.   Steve has also published a number of scientific papers, including a checklist of the Kenya snakes, a checklist, with Damaris Rotich, of the lizards of Kenya, an analysis of activity patterns of nocturnal snakes in Ghana, a checklist of new reptile records from Botswana, descriptions of a new sand snake from Ghana, a new species of mountain snake from Ethiopia and (with Malcolm Largen) a checklist of the lizards of Ethiopia.  He has also published on the herpetofauna of Zimbabwe, Namibia Morocco, Malta and the Seychelles. His latest book, with Malcolm Largen, is a field guide to the reptiles and amphibians of Ethiopia and Eritrea; Steve spent 12 years in Ethiopia.  He has also published a number of popular and semi-technical articles, mostly on the snakes and lizards of Africa, but he has also published on African ornithology, the zoogeography of Africa and motorcycling in Africa.   

In addition to herpetology, Steve’s interests include cricket, bird watching, scuba diving, photography and anything to do with Africa.  He has been a board member of the Botswana Bird Club and Vice-President of the Ethiopian Wildlife and Natural History Society.  By profession he teaches physics and mathematics.  He has two sons and at present lives in Norfolk, England, where he lectures in science and mathematics at City College, Norwich. 


 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more