ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
2
timmar
2
0
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Presentation Johan De Smedt

Presentation av Johan De Smedt

Nationalitet:        Tyskland 

Johan DE SMEDT föddes i Belgien, där han även växte upp. Sedan 1996 så bor han i södra Tyskland. Han är gift och har en son. Hans intresse för att hålla amfibier samt reptiler började för mer än 29 år sedan. Han höll sin första giftorm vid den unga åldern av 14 år, det var en europeisk noshorns-huggorm. Efter denna blev det många olika arter av giftormar, i huvudsak palmhuggormar samt busk-huggormar. Hans huvudsakliga intresse var dock de europeiska huggormarna och det var dessa som han specialiserade sig på.

1985 var han en av grundarna av den belgiska ormföreningen, då kallad ”Medusa”. Efter ett par år ändrade förenigen sitt namn till B.O.A. (Belgian Ophidian Association). Denna förening är nu välkänd och är nu den största, för orm-intresserade i Belgien. Han skrev många artiklar för föreningen, i huvudsak om huggormar.

Johan DE SMEDT`s yrke, har dock ingenting med ormar att göra. Han arbetar som teknisk ingenjör på ett mekaniskt företag, där han lär kunder från hela världen om automatiserad kontroll-teknik. Han pratar fyra språk flytande; holländska, tyska, franska samt engelska.

I november 2001 kom hans första bok ut: Die europäischen Vipern, Artbestimmung, Systematik, Haltung und Zucht. Boken var skriven på tyska. Han har dock fått flera förfrågningar om en engelsk utgåva. En andra utgåva var inte planerad då. Men, ett par år efter publiceringen, så hade systematiken ändrats så mycket genom att nya arter och under-arter hade tillkommit, flera underarter hade blivit egna arter samt samt att vissa arter inom vissa släkten hade flyttat till nya släkten. Detta gjorde att han blev tvungen att revidera och expandera innehållet i boken. Så, slutligen publicerades den andra utgåvan och då på engelska. Endast ett fåtal bilder från den första utgåvan återanvändes. Många av bilderna i den nya utgåvan har aldrig publicerats tidigare. De flesta bilderna har tagits i naturliga utbredningsområdet för respektive art. Detta har gjort att han har rest till många olika länder i Europa. Dessa herpetologiska utflykters mål har alltid varit att fotografera viperorna i sina naturliga livsmiljöer.

 

Hemsida: www.viperidae.de

 Överättare: Anders Wahlström


Presentation of Johan De Smedt

Nationalitet:    Germany

 

Johan De Smedt was born and raised in Belgium, but has been living in the south of Germany since 1996. He is married and has a son. His interest in keeping amphibians and reptiles dates back more than 29 years. He kept his first venomous snake at the tender age of 14 in the form of a European nose-horned viper, after which followed a range of other venomous snakes, mainly bamboo pitvipers and bushvipers. His main field of interest were, however, the vipers of Europe, and it was these that he specialized in.
In the year 1985 he was one of the founders of the Belgium snake-society called at that time “Medusa”, a couple of years ago this society changed the name in B.O.A (Belgian Ophidian Association). This association is now well known and the biggest group for people interested in snake in Belgium. For this association he wrote many articles, mainly on Vipers.
Johan De Smedt's profession has nothing whatsoever to do with snakes: he is employed as a technical engineering manager in a mechanical engineering company where he teaches clients from all over the world in matters of automated control technology. He is fluent in four languages. He speaks Dutch, German, French and English.
In November 2001, his first book, "Die europäischen Vipern, Artbestimmung, Systematik, Haltung und Zucht" was been published. This book was written in the German language. He has had many requests for an English edition. Even a second edition was not planed at that time. But within a few years after publishing the first edition numerous systematic changes have become effective. New species and subspecies have been defined, several subspecies have been elevated to species rank, and various taxa have been transferred to other genera. This made him revise, and expand where necessary, the original German edition. Finally 2006 he published a second edition of his book in the English language.
Only a few photographs of the first edition have been reused, but many are new ones that have never been published before. Most photographs were, taken in the natural habitats of the respective specimens. For this reason he has travelled many different countries of Europe. These herpetological excursions were always undertaken with the aim of taking snapshots of vipers in their natural environment.

www.viperidae.de

 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more