ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
2
timmar
3
1
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Presentation av Thomas Klesius

Presentation av Thomas och Yvonne Klesius

Nationalitet:     Tyskland

  

Yvonne och Thomas Klesius bor i sydvästra Tyskland, 40 km från franska gränsen. Thomas arbetar med vidarutbildning/yrkeskompetenser för lärare samt håller/avlar – tillsammans med sin fru Yvonne -  ett flertal arter av reptiler och amfibier, speciellt råttsnokar och vattensnokar. De sitter i styrelsen för den tyska herpetologföreningen i Kurpfalz (en lokalförening till DGHT, à www.dght-kurpfalz.de)   Thomas var intresserad av reptiler och amfibier sedan sin tidiga barndom och höll salamandrar, grodor, anolisar, agamer, vattensköldpaddor samt vattensnokar i 6-7 år. Under tonåren slutade han med denna fascinerande hobby men började om tillsammans med Yvonne 2001. Sedan dess håller och avlar de många olika arter av colubrider, men även geckos, anolisar samt amfibier.

Thomas har skrivit två böcker om grässnokar (Opheodrys aestivus) samt huggormssnoken (Natrix maura) samt ett flertal artiklar i herpetologiska/terraristiska tidningar. Yvonne är speciellt erkänd för sina fotografier av djur och ni kan hitta foton i tyska herpetologiska böcker. Paret reser runt hela världen och forskar om reptiler samt amfibier men med det största intresset fokuserat på sydostasien. De håller föredrag om sina herpetologiska äventyr samt avelsarbete i hela Tyskland och ibland även utanför Tyskland (Snakeday i Köpenhamn 2010 samt nu i Sverige 2012)

I huvudsak håller och avlar de flera arter av råttsnokar samt vattensnokar från Asien, Europa och Nordamerika. Ett av de senare projekten, 2012, är att hålla vattensnokar och råttsnokar i frilandsterrarier.

Mer information om Yvonne &  Thomas Klesius kan ni hitta på deras hemsida, vilken är på tyska, men är baserad på fotografier:

 

www.schlangenland.de

 

Översättning: Anders Wahlström

 

Presentation of Yvonne and Thomas Kleisus

Nationality:   Germany 

 

Yvonne & Thomas Klesius live in the southwestern part of Germany 40km to the border of France. Thomas works in further education/ job qualification for teachers and keeps/ breeds – together with his wife Yvonne – several species of reptiles and amphibians, especially ratsnakes and watersnakes.  They are leading DGHT-Kurpfalz (=German Society for Herpetology/ Subgroup Kurpfalz à www.dght-kurpfalz.de) Thomas was interested in reptiles and amphibians since his early childhood with about 6-7 years where he kept newts, salamanders, frogs and anaoles, agamas, terrapins and watersnakes. As a teenager he stopped with this fascinating hobby but restarted together with Yvonne in 2001. Since then the couple keeps and breeds many species of colubrids, but also geckos, anoles and amphibians.

Thomas wrote two books on Green snakes (Opheodrys aestivus) and the Viperine snake (Natrix maura)  and several articles in herpetological/ terraristical magazines. Especially Yvonne is known for her great photographing of animals as you may find pictures in german books of herpetological literature. The couple travels around in the world doing research on reptiles and amphibians with a main focus on Southeast Asia. They do presentations of their herpetological  journeys and captive care all over Germany and sometimes outside (Snakeday Kopenhagen 2010, Sweden 2012).

The couple mainly keeps and breeds several species of ratsnakes and watersnakes from Asia, Europe and North America. One of the newer projects in 2012 is keeping watersnakes and ratsnakes in outdoor enclosures.

Further information of Yvonne & Thomas Klesius you can get on their website, which is in german language but based on pictures:

www.schlangenland.de

 

 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more