ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
4
3
dagar
1
2
timmar
0
5
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

April:

28/4 Alba expo

 

Maj:

5/5 Ormsafari

9/5- 16/5 tackresa

19/5 Ormsafari

 

 

 

 

 

 

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Presentation av Ralf Hössle

Presentation av Ralf Mössle

Nationalitet:  Tyskland  

 

 

Ralf Mössle, född 21.02.1976 i Isny, i södra Tyskland.

Utbildning: Snickare

Har hållit ormar hemma sedan 2002, då jag började med Boa constrictor ssp. Sedan 2002 även nätpytonormar och sedan 2006 håller jag gröna anakondor.

2010 utökades innehavet med Python sebae, Python curtus, Eunectes notaeus.

2011 rekonstruerades de befintliga terrarierna, anpassade till nya kunskaper.

Avelsframgångar: 2009: 72 ungar från tre olika gröna anakonda-honor

                              2010: 26 ungar av nätpyton

                              2011: 27 ungar från en av de gröna anakonda-honorna

                              2011: 25 ungar av nätpyton

Publikationer/Artiklar:

Forskning i fält och terrarie-observationer som komplementära metoder gällande gröna anakondan (Eunectes murinus) (på tyska) Ophidia, 3 (1), 2009

Några kommentarer angående systematiken, hållandet samt propagandan runt nätpytonen (Broghammerus reticulatus) (på tyska) Terraria, Nr 22, Mars/April 2010

Hållande samt avel av den gröna anakondan (Eunectes murinus) (på tyska) TERRARIA/Elaphe, 2, 2012

Arbetar på en bok om nätpyton (publicering ?2013?)

Jag håller ormar på nästan 6 meter och mer än 100 kg. Jag är intresserad av tillväxten, hållandet, beteenden samt avels-strategier.

 

 www.murinusworld.de

Översättning: Anders Wahlström

 

Presentation of Ralf Mössle

Nationality:    Gemany

Ralf Mößle Biography

Born: 21.02.1976 in Isny, South of Germany

Education: Carpenter

Snakekeeper since 2002, beginning with Boa constrictor ssp,

Since 2002 Reticulated pythons, 2006 green Anacondas.

 

2010 Inventory expansion to Python sebae, Python curtus, Eunectes notaeus

 

2011 reconstruction of the plant terrariums, adapted to the new findings

 

Breeding success: 2009: 72 neonates from 3 different green anaconda females, includes the first mating Ball in captivity

 

                              2010: 26 Hatchlings from Reticulated pythons

                             

                              2011:  27 Neonates again from one female of the green Anacondas

 

                              2011:  25 Hatchlings from Reticulated pythons

 

Publication/Articles:

 

Field research and terrarium observation as complementary methods in the example of the green Anaconda (Eunectes murinus) (In german) Ophidia, 3 (1), 2009

 

Some comments on systematics, care and propagation of the reticulated python (Broghammerus reticulatus) (In german) Terraria, Nr 22, March/April 2010

 

Keeping, care an breeding of the green anaconda (Eunectes murinus) (in german) TERRARIA/Elaphe, 2, 2012

 

Actually working on a book about the reticulated python (publication in ?2013?)

 

I care snakes with nearly 6m, and more than 100 kg. I am interested in growth rate, care, behaviour and breeding characteristics.

www.murinusworld.de

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more