ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
2
timmar
0
8
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Presentation av André Koch

Presentation av André Koch

Nationalitet:    Tyskland

Biografi:

 André Koch har nyligen avslutat sin Folisofie Doktors-examen vid Zoological Research Museum Alexander Koenig i Bonn, Tyskland, där han redan har fått sitt diplom. Sedan han inledde sin forskar-karriär, så har André varit engagerad i taxonomiska, systematiska samt biogeografiska forsknings-projekt i Sydostasiatiska och Indo-australiensiska varaner. Genom fältstudier i Indonesien samt samlings-undersökningar, så har André och hans medarbetare kunnat dokumentera den förbisedda och underskattade mångfalden av dessa CITES-listade reptiljättar. Utifrån hans forskning, så har flera nya arter och underarter blivit beskrivna från Indonesien och Filippinerna under senare år. Förutom detta så är André intresserad av den herpetologiska mångfalden i Indonesien med ett speciellt fokus på Sulawesi och andra närliggande arter, där han har kunnat dokumentera flera anmärkningsvärda nya arter och upptäckter.

Översättare:  Anders Wahlström

 

Presentation of André Koch

Nationality:       Gemany  

Biosketch:

André Koch recently finished his Ph.D. at the Zoological Research Museum Alexander Koenig in Bonn, Germany, where he had already received his diploma’s degree. Since he started his scientific career, André is involved in taxonomic, systematic and biogeographic research projects about Southeast Asian and Indo-Australian monitor lizards. During field work in Indonesia and collection-based investigations, André and his collaborators could document the neglected and underestimated diversity of these CITES-relevant giant reptiles. Based on his discoveries, several new monitor lizard species and subspecies have been described from Indonesia and the Philippines in recent years. In addition, André is interested in the herpetofaunal diversity of Indonesia with a special focus on Sulawesi and adjacent islands, from where he could document several remarkable new species records and discoveries.

 

 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more