ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
3
timmar
0
8
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Presentation av Wolfgang Wuster

Presentation av Wolfgang Wuster

Nationalitet: Tysk

 

Wolfgang Wüster är lärare, i zoology,  på Bangor University i Storbritannien. Han har haft en passion för ormar sedan han var liten, då han upptäckte att om man öppnade en djurbok med ormbilder så var det tillräckligt för att få vissa vuxna att lämna rummet av skräck för ormarna.  Detta lärde honom att ormar, utan tvekan, är de tuffaste djuren på vår planet. Denna tidiga passion har lett fram till ett vetenskapligt intresse, som har sitt fokus på giftormar, deras taxonomi, biogeografi, utvecklingshistoria samt speciellt deras gift.

Efter att ha tagit sin examen på Aberdeen’s universitet,  genom en genomgång av de asiatiska kobrornas systematik, så har han fortsatt att publicera systematiska artiklar om ormar från alla kontinenter, med ett speciellt intresse för identifiering samt definiering av arter-komplex som ligger nära varandra, taxonomiskt.  Detta har lett till en omfattande revidering av antalet släkten av giftormar, beskrivning av 6 nya arter, inklusive 4 arter av kobror. Det har varit mycket viktigt för honom att giftormstaxonomer samt gift-forskare/läkare har börjat utbyta erfarenheter, för att bättre kunna förstå orm-systematiken utifrån deras gifter samtidigt som giftormsbettsbehandlingarna förbättras. Andra och närbesläktade forskningsintressen inkluderar biogeografi, genom att använda ormar som modeller,  för att förstå hur jordens biologiska mångfald har utvecklats samt orm-ekologi.

Det andra stora forskningsområdet har varit utvecklingen av ormgifter. Detta har inkluderat forskning på ursprunget till gifter hos ormar och  orsakerna till variationen av ormgifter. WW är speciellt intresserad av vilken roll det naturliga urvalet av bytesdjur har spelat för utvecklingen av giftsammansättningen, vilket är en viktig faktor för utvecklingen av serum.

Detta forskningsintresse som har gjort att han har arbetat i fält över hela världen, har även utvecklat hans intresse för naturfotografering, och även gett honom möjligheten att dela dessa kunskaper till ett stort antal studenter, av vilka ett flertal har blivit professionella herpetologer med egna forskningsintressen.

 Översättare: Anders Wahlström

http://pages.bangor.ac.uk/~bss166

 

Presentation Wolfgang Wuster

Nationality: German 

Wolfgang Wüster is a lecturer in Zoology at Bangor University in the United Kingdom. He has had a passion for snakes since early childhood, when he discovered that opening animal picture books at the snake page was sufficient to make some grown-ups leave the room in terror. This taught him that snakes are without doubt the coolest animals on the planet. This early passion matured into a scientific research interest, which has focussed on venomous snakes, their taxonomy, biogeography, evolutionary history and especially their venoms.

After earning his PhD from Aberdeen University through a thesis on the systematics of Asian cobras, he has continued to publish on the systematics of snakes on all continents, with particular interest in the identification and definition of species in complex groups of closely related, similar species. This has led to the extensive revisions of a number of genera of venomous snakes, and the description of 6 new species, including 4 cobras. He has been particularly keen on increased information exchanges between venomous snake taxonomists and toxinologists / physicians, as a better understanding of snake systematics could inform both research on venom as well as the treatment of snakebite victims. Additional and related research interests include biogeography, using snakes as models to understand how the Earth’s biota have been assembled and snake ecology.

The second major focus of research has been the evolution of venom in snakes. This has included research on the origin of venom in snakes, as well as on the causes of variation in venom composition in snakes. In particular, WW is interested in the role played by natural selection for prey item in driving the evolution of venom composition, which is in itself a major factor complicating the treatment of snakebites.

These diverse research interests have resulted in fieldwork around the world, which has also provided opportunities for WW to indulge in his hobby of nature photography, as well as sharing his enthusiasm for scaly legless animals with multiple cohorts of students, many of whom have now moved on to be professional herpetologists in their own right.

 

http://pages.bangor.ac.uk/~bss166

 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more