Presentation av David Williams

Publicerad måndag, 14 september 2009 21:29
Skriven av Administrator

Presentation av David Williams

Nationalitet:    Papua Nya Guinea

David Williams är en klinisk vetenskaplig forskare och herpetology som har sin bas i Port Moresby, Papua Nya Guinea.. Han arbetar på University of PNG Medical school samt den Australienbaserade University of Melbourne-delen av Australian Venom Research Unit samt Nossal Institute for Global Health. Han har arbetat som konsult i Kambodja för WHO (Världshälso-organisationen) när det gäller giftormsbett. David var också delaktig i skrivandet samt utgivandet av WHO’s ’Guidelines for the Production, Control and Regulation of Snake Antivenom Immunoglobins’, Han har varit anställd av WHO för att på deras Essentiel Medicines Programme för att utveckla WHO’s globala databas för giftormsbett samt utbrednings-websida. Han är den äldre utgivaren av Papua Nya Guineas ända textbok om giftormsbett, ansvarig för Fakultetets nationella giftormbetts-utbildning samt att han är huvudansvarig för forskningen av antalet giftormbett i PNG (Papua Nya Guinea). Hans grupp, har tillsammans med kollegor i Australien och Costa Rica, forskat fram ett experimentellt serum för taipan-bett, som nu kommer att testas kliniskt. Han är CEO för The Global Snakebite Initiative, en australiensisk NGO som samarbetar  med International Society on Toxinology, som har antagit utmaningen att diagnosticera giftormsbett som en bortsedd tropisk sjukdom, och att utveckla lösningar av denna komplexa men botningsbara sjukdom.

 

Översättare:  Anders Wahlström

 

David Williams:  www.kingsnake.com/aho/introduction

 

Presentation of David Williams

Nationality: Papua New Guinea

David Williams is a clinical research scientist and herpetologist based in Port Moresby, Papua New Guinea, affiliated to the University of PNG Medical School, and to the University of Melbourne-based, Australian Venom Research Unit, and Nossal Institute for Global Health. He has worked for the World Health Organisation as a snake bite consultant in Cambodia, participated in the writing and editing of the WHO’s ‘Guidelines for the Production, Control and Regulation of Snake Antivenom Immunoglobulins’, and was employed by the WHO’s Essential Medicines Programme to develop WHO’s global antivenoms database and snake distribution website. He is the senior editor of Papua New Guinea’s only textbook on envenoming, leads the Faculty of their National Snakebite Management Training Course, and is Chief Investigator of a number of snake bite research projects in PNG. His group, collaborating with colleagues in Australia and Costa Rica, has produced a new experimental antivenom for taipan snake envenoming in PNG that is about to be tested in clinical trials. He is CEO of the Global Snakebite Initiative, an Australian NGO established in conjunction with the International Society on Toxinology, which has taken on the challenge of raising the profile of snakebite as a neglected tropical disease, and developing solutions to a this complex but curable illness.