ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
2
timmar
4
7
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Presentation av Mark OShea

Presentation av Mark O'Shea

Nationalitet:    England

  

Mark O’Shea är en internationellt erkänd herpetolog med nära på fem decenniers erfarenhet av reptiler och med över tre decenniers erfarenheter av fältstudier i tropikerna. Han har besökt över 40 länder på alla kontinenter förutom Antarktis (som kanske har intressanta fossiler om man gräver tillräckligt djup).

Han såg sin första orm 1966, på Dublins Zoo, Irland. Ett möte som väckte hans passion för ormar så mycket att han byggde upp en stor samling. Som mest hade han cirka 200 ormar i början på 1980-talet, innan han började på högskolan. Han tog examen på Wolverhampton Polytechnic (nu University of Wolverhampton), en Fil kand i tillämpad vetenskap (specialiserad på biologi och ekologi) som vuxenstuderande 1985. 2001 mottog han en doktorstitel för sina ”bidrag till herpetologin”.

Han har varit intendent för reptilerna (nu konsulterande intendent) på West Midland Safari Park, Worcestershire, England, sedan 1986. 2008 bytte reptilhuset namn till Mark O’Shea’s Reptile World, med ambitionen att visa de djur som Mark har filmat eller studerat ute i naturen, även om han inte har fångat djur till Safariparken. Han har blivit biten av giftormar både i Safariparken och medan han har arbetat i Brasilien, Sydafrika samt Papua Nya Guinea.

Han har ett speciellt intresse för Papua Nya Guinea och han har varit där nio gånger på fältstudier sedan har blev initierad till landet som en medlem av Operation Raleigh, en vetenskaplig forskningsresa, 1986. Han åtevände dit 1990 för Oxford University’s avdelning för klinisk medicin samt Liverpool School of Tropical Medicine, då han arbetade  med ett ormbetts-projekt. Ett arbete som sedan har fortsatt under det senaste decenniet med ett samarbete med Australian Venom Research Unit under Univeristy of Melbourne.

Mark har en avsevärd erfarenhet av fältarbete. Under 1980-talet organiserade han en expedition till Borneo samt arbetade med Operation Raleigh i Centralamerika samt Västafrika som sedan följdes av Nepal och Guyana under utlöpare under Raleigh Executive och Dicovery Expeditions under det tidiga 1990-talet. Han var även herpetolog på Royal Geographical Society’s mångfacetterade ekologiska forskning ”Maracá Rainforest Project” i Roraima, Brasilien, under sju månader i fält 1987-88.

Mark har arbetat med naturdokumentärer sedan 1986 bland annat ”Giant Snake” i Venezuela (1996), ”Black Mamba” i Sydafrika (1997) innan han började en stor serie ”O’Shea’s Big Adventure” (aka ”O’Shea’s Dangerous Reptiles), vilken spelades in runt hela världen mellan 1999-2003. 2007 spelade han in två avsnitt av ”Safari Park” i England samt Namibia. I 2010 spelade han i för BBC i Holland i ”Inside Out”. Han har nu spelat in cirka 40 dokumentärer, för Animal Planet, Discovery Channel, UK*s Channel 4, ITC Central samt BBC. Nya projekt är på planeringsstadiet.

Mark’s senaste forskningsprojekt centrerar sig runt Öst-timor, det första landet som har blivit självständigt under 2000-talet, där han har varit involverad i en komplett herpetofaunistisk undersökning med en professor samt studenter från Victor Valley College i Kalifornien samt studenter från Universidade National do Timor-Lorosa’e. Han har även varit konsulterad i liknande uppdrag i andra länder.

Mark har skrivit sex böcker, allt ifrån den definitiva, nu mycket eftersökta boken ”A Guide to the Snakes of Papua New Guinea” (1996) till de populära ”Venomous Snakes of the World” (2005) samt ”Boas and Pythons of the World” (2008). Han har även bidragit med kapitel i andra böcker som handlar om allt ifrån utrotningshotade arter, ekologiska undersökningar, ormbett samt ett stort antal vetenskapliga samt populistiska artiklar för herpetologiska tidningar.

Han är medlem i the Royal Geographic Society, the Linnean Society of London samt the Explorers’ Club of New York. År 2000 var han en av åtta mottagare som fick det prestigefyllda Millenium Award for Services to Exploration, av the Explorers’ Club (engelska avdelningen) tillsammans med Sir Ranulph Fiennes, Sir Chris Bonnington samt Buzz Aldrin. Som tidigare ordförande i the International Herpetological Society, blev han 2010 medlem för resten av livet.

Mark’s hobby’s och intressen är förutom de herpetologiska, fiske, bild-inramning, läsning, militärhistoria samt frimärken med herpetologiska motiv. Han är en erkänd herpetologisk fotograf med ungefär 1500 familjer av reptiler och amfibier på film eller på digitala bilder, samt en efterfrågad föredragshållare. Han har även varit med på ett antal utställningar om giftiga djur. Han är utbildad i PADI och har körkort för alla bilar samt för motorcykel.

Mark bor i Shropshire, England, cirka 25 km från Charles Darwins födelseort.

Hans agent är David Foster på All Electric samt David Foster Management:

www.dfmanagement.tv eller www.allelectricproductions.co.uk

Mark’s officiella hemsidor är:

www.markoshea.tv (original hemsida)

www.markoshea.info (ny hemsida)

www.facebook.com/herpetofauna (Facebook)

 

Presentation of Mark O´Shea

Nationality:     England

Mark O’Shea is an internationally renowned herpetologist with almost five decades of experience with reptiles and over three decades of experience studying them in the tropics. He has visited over 40 countries on every continent except Antarctica (which probably has an interesting fossil record if you dig deep enough).

 

He encountered his first snake in 1966, at Dublin Zoo, Ireland, a meeting that fired his passion for snakes enough to eventually built up a sizeable collection, which peaked at around 200 snakes in the early 1980s before he went to college. He graduated from Wolverhampton Polytechnic (now University of Wolverhampton) with a BSc in Applied Sciences (specializing in biology and ecology) as a mature student in 1985, and in 2001 received a Doctor of Sciences degree for his “contributions to herpetology”. 

 

He has held the position of Curator of Reptiles (now Consultant Curator) at West Midland Safari Park, Worcestershire, UK, since 1986. In 2008 the reptile house was rebranded as Mark O’Shea’s Reptile World, the aim being to display species Mark had filmed or researched in the wild, although he does not collect for the Safari Park collection. He has also been on the receiving end of several venomous snakebites, both at the Safari Park and working in remote locations such as Brazil, South Africa and Papua New Guinea. 

 

He has a particular research interest in Papua New Guinea and he has made nine expeditions there since his initiation in the country as a member of the Scientific Directing Staff of Operation Raleigh in 1986. He returned in the 1990s for Oxford University’s Department of Clinical Medicine and the Liverpool School of Tropical Medicine, working on their joint snakebite project, and continued with this work over the last decade under the auspices of a fellowship with the Australian Venom Research Unit of the University of Melbourne. 

 

Mark has considerable expedition experience. During the 1980s he also organized an expedition to Borneo and worked with Operation Raleigh in Central America and West Africa, followed by Nepal and Guyana for their offshoots Raleigh Executive and Discovery Expeditions during the early 1990s. He was also the herpetologist on the Royal Geographical Society’s multi-disciplinary ecological “Maracá Rainforest Project” in Roraima, Brazil, spending seven months in the field during 1987-88. 

 

Mark has worked on natural history documentaries since 1986, both “blue-chip” and “presenter-led”, and presented “Giant Snake” in Venezuela (1996) and “Black Mamba” in South Africa (1997) before embarking on the huge four-series strand “O’Shea’s Big Adventure” (aka “O’Shea’s Dangerous Reptiles”), which was filmed all around the world from 1999-2003. In 2007 he filmed two episodes of “Safari Park” in the UK and Namibia and in 2010 he filmed with the BBC in Holland for “Inside Out”. He has now presented around 40 documentaries for Animal Planet, Discovery Channel, UK’s Channel 4, ITC Central and BBC, and other projects are being discussed or planned. 

 

Mark’s latest research project centres on the country of Timor-Leste, the first new sovereign state of the 21st Century where he has been involved in a complete herpetofaunal survey with a professor and students from the Victor Valley College in California and students from the Universidade National do Timor-Lorosa’e. He is also being consulted about a similar herpetofaunal surveys in other locations. 

 

Mark has written six books ranging from the definitive, and now much sought after, “A Guide to the Snakes of Papua New Guinea” (1996) to the popular “Venomous Snakes of the World” (2005) and “Boas and Pythons of the World” (2008). He has also contributed chapters to other books on subjects as diverse as endangered species, ecological surveys and snakebite, and numerous papers and popularist articles for herpetological publications. 

 

He is a Fellow of the Royal Geographical Society, the Linnean Society of London and the Explorers’ Club of New York. In 2000 he was one of only eight recipients of the prestigious Millennium Award for Services to Exploration, from the Explorers’ Club (British Chapter) along with Sir Ranulph Fiennes, Sir Chris Bonnington and Buzz Aldrin. A past-president of the International Herpetological Society, in 2010 he was made a life time fellow. 

 

Mark’s hobby’s and interests include angling, picture framing, reading, military history, and herpetological stamp collecting. He is an accomplished herpetological photographer, with approximately 1,500 taxa of reptiles and amphibians on film or digital image, and a sought-after after-dinner speaker and lecturer. He has also fronted several exhibitions on venomous and poisonous animals. He is PADI qualified and holds full car and motorcycle licences. 

 

Mark lives in Shropshire, England, 15 miles from the birthplace of Charles Darwin. 

 

His agent is David Foster of All Electric and David Foster Management:
www.dfmanagement.tv or www.allelectricproductions.co.uk 

 

Mark’s official websites are:

www.markoshea.tv (original website)

www.markoshea.info (new website)

www.facebook.com/herpetofauna  (Facebook)

 

 

 

 

 

 

 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more