ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
4
dagar
1
2
timmar
0
9
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Föreläsningar Symposium 2011

 

Till Symposiumets 20:e upplaga presenterar vi följande föreläsare och föredrag i Norrköping:

Mark O´Shea, England. Mark kommer kommer hålla tre föredrag:

1.  Herpetologiskt Uppdrag på Öst-Timor.
2.  Arabiska nätter 
3.  Reptilkonst i miniatyr  

1.  Herp Quest to Timor-Leste
2.  Arabian nights
3. Reptile Art in Miniature

Wolgang Wuster, England. Wolfgang kommer hålla tre föredrag:

1.   Varför gift? Ursprung och utveckling av ormgifter.samt konsekvenser för att hålla colubrider i fångenskap.
2.  Inga huggtänder, inget kul: Ormgiftsutvecklingen
3.  Kobror, huggormar och andra fjälloig saker: Fältherpetologi i Sydafrika.

1.  Whence venom? Origin and evolution of snake venoms and implications for colubrid herpetoculture
2.  No Fans, no Fun: Evolution of Snake Venom Composition
3.  Cobras, adders and other scaly fun: herping in South Africa

David Williams, Papua Nya Guinea. David kommer hålla fyra föredrag:

1.  Ormens Kyss: Den globala bortglömda tragedin om miljontals ormbitna.
Ormbett är den mest förträngda tropiska sjukdomen, med flera miljoner ormbitna varje år, med över hundratusen dödsfall, och tusentals  med pernamenta, kroniska skador. Föredraget tar upp den mänskliga tragedin och visar på en möjlig utväg; The Global Snakebite Initiative.

2.  Taipanens svans: Tio år i Papua Nya Guinea med ambition att producera ett nytt serum mot den papuanska taipanen.
Berättelsen om det senaste decenniets arbete i Papua Nya Guinea, om att fånga Papuanska taipaner, ta giftet och använda det för att producera ett livräddande serum, delge lycka och misslyckande, utmaningar samt nära dödenupplevelser.

3.  Ormar och ormbett i Papua Nya Guinea
Föredraget handlar om de medicinskt viktiga, giftiga elapiderna i Papua Nya Guinea, bettets kliniska effekter samt hur effektiv serumbehandlingen är.


4.  Klinisk toxikologi för herpetokulturister
De grundläggande kunskaperna om ormgifter och dess effekter för herpetokulturister. Att ha grundläggande kunskaper om de kliniska effekter som giftet har på de arter man har i fångeskap kan vara livsavgörande. Föredraget är upplagt för hobby-herpetologer, för att få de kunskaper de behöver vid bett-olycksfall för de vanligaste arterna som finns i fångeskap. 

 

1. The Serpent´s Kiss: The forgotten global tragedy of snake-bitten millions.

Snakebite is the most neglected of all the world´s neglected tropical diseases, leaving millions bitten every year, over a hundred thousand dead, and many thousands more permanently disfigured and disable. The talk discusses the human tragedy of snakebite and sets out a pathway  to changes: the Global Snakebite Initiative.

2. Taipans by the Tail: Ten years in Papua New Guinea in pursuit of a new Papuan tipan antivenom.
The story of the last decade of work in Papua New Guinea to collect wild Papuan taipans, obtain their venom and use it to produce a new life-saving antivenom, detailing th successes, failures, challenges and near-death experiences. 

3. Snakes and Snakebite in Papua New Guinea
Duscusses the medically important venomous elapid snakes of Papua New Guinea, and the clinical effects of their bites, and the response to treatment.

4. Clinical Toxinology for Herpetoculturalists

The fundamentals of snake venom and snake bite effects for herpetoculturalists. Having an understanding of the clinical effects of the venoms of the snakes that are commonly kept in captivity can be lite-saving. This talk is designed mainly for reptile hobbyists to give them an understanding of the potential injuries and illness that can be caused by some of the most commonly kept venomous snakes. 

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more