ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
2
6
6
dagar
0
9
timmar
3
7
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Teknik

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar. Torrt klimat under en lång period är däremot mycket skadligt för ditt djur och kan orsaka uttorkning och/eller problem med kroppstemperaturen.

Här kommer några tips för att höja fuktigheten och därmed livskvalitén för dina djur.

Även djur ifrån extrema ökenområden behöver en daglig ökning av luftfuktigheten. I ökenområden kan luftfuktigheten under natten ibland uppgå till 100%. Detta har att göra med temperatursänkningen på natten. Varm luft har en låg relativ fuktighet och/eller kan lagra mycket fukt. Om den varma luften kyls ner så stiger den relativa fuktigheten: Det lagrade vattnet kondenseras.
Reptiler från regnskogsområden behöver en konstant fuktighet på 70-100%!
Det enklaste sättet att höja luftfuktigheten i terrariet är att använda sig av en sprayflaska. En vanlig blomspruta är billig och bra om man har ett fåtal terrarier eller till små regnskogsterrarier. Har du många terrarier eller större regnskogsterrarier kommer du snart att svära över blomsprutan och klaga över värk i handled och musklerna i underarmen. Den enklaste lösningen då är att köpa en tryckspruta. Det finns lämpliga trycksprutor som rymmer 5-10 liter i blomsterhandeln. De fungerar så att man pumpar upp ett inre tryck i behållaren som sedan trycker ut vattnet genom munstycket.
För att uppnå ett bra resultat ska man se till att munstycket finfördelar vattnet ordentligt så att man får en god luftfuktighet och att inte bottenmaterialet förvandlas till sumpmark.

För torra och halvtorra terrarier räcker det att man sprayar en gång per dag, med fördel på kvällen innan man stänger av dagsljuset. För den bekväme rekommenderas ett osmosfilter eller på annat sätt avmineraliserat vatten, man slipper då i stor grad att glaset i terrariet blir ”nerkalkat” vilket kan orsaka nog så många svordomar när det ska tas bort.

 Notera att med djur som dricker dropper från blad t.ex kameleonter bör inte destillerat vatten sprayas i terrariet. Avmineraliseringen av djuret som det leder till kommer på sikt att döda ditt djur.

Om man nu har ett regnskogsterrarium och jobbar heltid kan man inte gärna springa med trycksprutan varannan time. Men det finns andra möjligheter att hålla fuktigheten på en konstant hög nivå.
Det första sättet är att ta hjälp av ett vattenbad. Med hjälp av naturliga effekter som avdunstning kan man höja luftfuktigheten. Antingen placerar man en doppvärmare i baljan eller så placerar man en värmematta eller kabel under baljan.

Levande växter har också en positiv effekt på luftfuktigheten. En korrekt placerad och dimensionerad ventilation är också av yttersta betydelse för luftfuktigheten.
 
Detta hjälper till en bra bit på vägen men för större regnskogsterrarier krävs lite hjälp av tekniken. I stora, varma regnskogsterrarier sjunker fuktigheten snabbt och för att hålla en jämn och hög fuktighet kan man använda sig av en luftfuktare eller ett regnsystem.
 
Luftfuktare består enkelt förklarat av en vattentank och ett ultraljudsmembran. Membranet vibrerar med en sådan hastighet att vattnet finfördelas till en dimma. Dimman leds sedan upp ur apparaten på ett eller annat sätt. Avmineraliserat vatten kan höja livslängden på membranet avsevärt.
En på senare tid mycket populär och ekonomiskt gynnbar ”Gör det själv” luftfuktare är biltemas variant som kommer i form av en pingvin, inte vacker men fullt tillfredställande. Med lite modifikationer och montering av slang så fungerar den utmärkt till att fylla ditt terrarie med en fin dimma som inte bara håller fuktigheten uppe utan också gör ditt terrarie lite mystiskt och vackert att titta på.
Luftfuktaren kopplas enkelt in med en timer eller hygrostat för att köras med jämna intervaller under dagen.
 
Regnsystem hjälper också till att hålla fuktigheten uppe och har även andra fördelar som inte luftfuktaren har. Regnsystemet kan till skillnad från luftfuktaren se till att eventuella levande växter i terrariet får vatten. Luftfuktaren ger på sin höjd ett fint lager kondens på terrariets väggar efter en längre tid. Regnsystemet är därför lämpligt att använda hos arter som dricker från växter t.ex många kameleonter.
Det finns gott om regnsystem att tillgå på marknaden och även många bra ”Gör det själv” alternativ. Många använder sig av t.ex spolarvätskesystem och munstycken från trycksprayflaskor. De bättre regnsystem som finns att köpa klarar oftast av 15-20 munstycken.
 
Har man ett större antal terrarier kopplade till ett regnsystem med en timer och inte vill att alla terrarier ska vattnas lika ofta kan man göra en enkel automatisering genom att koppla till en magnetventil vid de terrarier man vill strypa. Scenario: En timer kör igång regnsystemet 8 gånger per dag, men bara 3 av 5 terrarier ska vattnas 8 gånger. Det fjärde terrariet har en magnetventil kopplad till en timer som öppnar vid 4 av de åtta tillfällena och det femte vid bara 2 tillfällen.
På så sätt kan man spara pengar istället för att köpa flera regnsystem.

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det finns många åsikter om vilket ljus som är bäst och under hur lång tid terrariet ska vara belyst. Jag kommer här att behandla några viktiga punkter att tänka på, eftersom alla djur har individuella krav.

När man talar om ljus i ett terrarium så handlar det främst om tre kategorier.

  • Dagsljus
  • Värmeljus
  • Specialljus
     

Dagsljuset tjänar syftet att simulera djurets naturliga dag/natt rytm. Många av de djur vi håller kommer från tempererade områden där ljus- och värmetimmarna är fler och intensivare än i de förhållanden vi har här i norden. Vi måste därför på ett eller annat sätt förlänga vår ”naturliga dagtid” för att simulera djurets miljö på bästa sätt. Viktigt att tänka på är också att många av våra djurs välmående är beroende av en hög ljusintensitet. Denna mäts i lux eller lumen och de lampor vi vanligen använder mäter ofta ljusstyrkan i lumen. Skillnaden mellan lumen och lux är att lux tar hänsyn till den yta ljuset sprids över.
Som exempel kan vi ta en lampa på 1000 lumen, låter vi den lampan lysa upp en yta av 1 m2 kommer ljusintensiteten i utrymmet att vara 1000 lux. Låter vi däremot samma lampa lysa upp en yta av 10 m2 kommer ljusintensiteten bara vara 100 lux. Fortsättningsvis kommer jag att behandla alla ljusmått i lux med en yta av 1 m2 som utgångspunkt.

Till att börja med kan vi konstatera att en vanlig glödlampa inte klarar av att uppfylla ett djurs behov av ljus. Dagsljuset en solig sommardag kan uppnå en ljusintensitet av 100 000 lux, en 60W glödlampa har en ljusintensitet av ca 20-40 lux. Dagsljuset har även ett mycket bredare spektra än vad vårat konstgjorda ljus har. Solljus består av färger ur det ultravioletta spektrat, violett, blå, grön, gul, orange, röd och infraröd. Blå och röd har olika intensitet beroende på vilken tid det är på dygnet och vilken årstid det är. Detta kallar vi för färgtemperatur och mäts i Kelvin. Normalt solljus har en färgtemperatur på ca 11 000° Kelvin, en lampa har en temperatur av ca 3 000° Kelvin.

Hur får man då så realistiskt ljus som möjligt i sitt terrarium? Det enklaste och billigaste sättet är att använda lysrör med fullfärgsspektra och/eller en färgtemperatur av ca 6 000° Kelvin. Det finns åtskilliga lysrör med olika wattstyrka att välja mellan i bygg-, akvarie- och terrariehandeln.

De lysrör jag föredrar är Lumilux De Luxe från Osram. De har bra färgåtergivning och en färgtemperatur på 6 400° Kelvin. Även skillnaden i pris är avsevärd i jämförelse med akvarie- och terrariehandelns speciallysrör.
Med 2-3 lysrör till ett terrarium med en yta av 1 m2 är man redan uppe i en ljusintensitet av ca 6 000 – 7 000 lux.

Soldyrkande djur (t.ex. leguaner) bör ha tillgång till ca 10 000 lux i de övre delarna av terrariet. Det finns instrument som kan mäta dessa förhållanden, men med tanke på hur sällan man använder instrumentet och ser till dess pris så är det ingen lönsam investering. Vill man ändå mäta ljuset i sitt terrarium så har man kanske turen att känna en fotograf, vilka oftast äger en lux mätare. Viktigt är i så fall att den har ett mätområde av minst 10 000 lux.

Det mest optimala är om varje lysrör har en egen lysramp och kan utnyttja hela sin ljusstyrka över reflektorn. Detta ser kanske inte vackert ut ovanpå terrariet med den kabelhärva som uppstår. Men det är då enkelt att bygga en ljuslåda där alla lysramper är monterade och som sedan ställs på terrariet. En bygguide till en enkel ljuslåda kommer att publiceras så småningom.

Att montera lysrör inuti terrariet är ingenting att föredra. Vill man ändå göra det så finns det speciella lysramper som har IP-44 klassade kopplingar och externa glimtändare.

Antalet ljustimmar kontrolleras enkelt med hjälp av en timer som programmeras på ett så för årstiden optimalt sätt som möjligt. En ökning och sänkning av antalet ljustimmar över årstiderna har visat sig mycket viktigt för djurens välmående.
 
Vill man optimera dygnsrytmen ytterliggare kan man koppla till en dimmer som simulerar gryning och skymning. Sådana dimmrar var det dock längesedan jag såg i akvariehandeln och de var då också väldigt dyra. Jag jobbar för tillfället på en egen produkt med denna funktion och tiden får utvisa vad byggkostnaden för en sådan enhet blir. När den är testad och klar så kommer jag publicera en bygguide här på sidan.

Värmeljus har precis som det låter syftet att tillsammans med dagsljuset höja temperaturen under dagtid. Nattetid måste andra metoder användas till att höja temperaturen i terrariet (se min andra artikel om värme i terrarium) för att inte störa dag/natt rytmen.

Det finns en mängd olika lampor och fabrikat att välja mellan beroende på storlek på terrariet och vilken temperatur man önskar.

Så kallade ”kalla” halogenlampor som drivs på lågspänning (12 V) som återfinns i allt fler ljusinstallationer fungerar bra för att värma mindre spindelterrarier och liknande, men inte större utrymmen då de inte sprider särskilt mycket värme.

För medelstora terrarier och temperaturer strax över 30°C fungerar halogenlampor med E27-Sockel och 230 V alldeles utmärkt att värma med. De finns i många olika storlekar både i höjd och diameter och i en uppsjö av olika wattstyrkor.
VIKTIGT: Då lamporna blir extremt varma är det av yttersta vikt att man enbart använder keramiska socklar!

Till att börja med måste man bestämma om man ska montera värmelampan inuti eller utanför terrariet. Att sätta värmelamporna inuti terrariet ökar effektiviteten på uppvärmningen. Det innebär dock att lampan måste avskärmas på ett sådant sätt att djuret inte kan vidröra lampan eller hållaren under en betydande tid. Man bör även tänka på den elektriska säkerheten, att även om riskerna för kortslutning i en keramisk lampsockel är ytterst små så bör man avsäkra med en jordfelsbrytare.
Helt extern montering kan endast göras på glasterrarier eller terrarier med tak av glas. Då glas är en väldigt bra värmeledare blir förlusterna mycket små och man kan med en lampa fäst ett par centimeter ovanför glaset värma ett terrarium mycket väl.


Ett ännu effektivare sätt att värma sitt terrarium är att använda keramiska värmelampor. Dessa värmer terrariet snabbare och använder samtidigt mindre ström än andra lösningar för att uppnå samma resultat. Tyvärr kommer det alltid nackdelar med alla fördelar. Keramiska värmelampor är mycket dyra i jämförelse med andra lösningar. De blir också extremt varma på ytan och ställer höga krav på inkapslingen och avstånd till lättantändliga material.
 
För djurens säkerhet bör värmekällor alltid kopplas till en termostat som stänger av vid uppnådd temperatur. Överhettning av terrariet är farligt för djuret och kan leda till döden.

Specialljus tjänar syften utöver belysning och värme. Det finns bland annat vissa lysrör i akvariehandeln som skapar vackra blå färgåtergivningar. Desto viktigare är lysrören som innehåller en portion UV b-strålar i spektrat, oftast 2 % eller 5 %.
UV b-strålning är nödvändig för många av våra terrariedjurs överlevnad, i synnerhet leguaner och kameleonter. Utan UV b-strålning kan de inte producera vitamin D3 i huden vilket är viktigt för att undvika förlamning och plötslig död hos dessa djur.

De vanligaste UV-lysrören vi använder idag är Reptisun 2.0 och 5.0 som refererar till mängden UV b-strålning röret avger. Då UV-ljus har väldigt svårt att tränga igenom glas så bör monteringen av rören alltid ske inuti terrariet.

Här kan vi också lägga in en varning för dom ofta rekommenderade Ultravitalux lamporna från Osram. De innehåller en mycket bra mängd UV b men är så starka att de får användas max 8-10 minuter om dagen (samma lampa som ofta sitter i ansiktssolarier). De innebär en oerhört stor brandrisk och på lång sikt kommer djuren att bli blinda av det starka ljuset.
Användningen av UV b-lysrör är helt ofarligt och används normalt tillsammans med dagsljuset. Rören förlorar effektivitet med tiden och bör bytas 1 gång per halvår även om de ser ut att fungera bra. Man behöver inte kasta bort uttjänta UV-rör då de fungerar utmärkt som dagsljus med ett spektra som ligger väldigt nära riktigt solljus.

Den sista typen av lampor som vi använder i våra terrarium är så kallade Infraröda lampor. Det finns två olika typer med olika användningsområden. Först har vi ”grislampan” som vi använder som värmekälla. Den andra typen är ”mörkrumslampan” som avger ett rött ljus som reptilerna inte kan uppfatta. På det viset kan vi studera nattaktiva djur utan att störa deras aktivitet och dagaktiva arter kan observeras nattetid utan att störa deras sömn.

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen kroppsvärme.
Därför är reptiler helt beroende av temperaturen i deras omgivning för att överleva.


För att förse våra djur med de förhållanden de behöver måste vi på något sätt värma upp vårat terrarium.

Något som jag kommer att behandla i denna artikel.

Det enklaste sättet är att använda lampor, som de flesta vet avger mycket värme.


Tyvärr fungerar det inte lika bra att värma med vanliga lampor på natten eftersom våra djur är lika beroende av en naturlig dag/natt rytm. Då får man istället använda sig av värmekablar eller värmemattor.

Terrariehandeln erbjuder ett mycket stort sortiment värmemattor och kablar, vanligtvis från 6 till 40 Watt. Mattorna är oftast  vattentäta och kan därför placeras i mycket fuktiga miljöer.

Har man ett glasterrarium fungerar det alldeles utmärkt att placera värmemattor under terrariet då glas leder värme mycket bra.  För att undvika att glaset spricker av spänningar och värmeväxlingar kan man ta en bit frigolit som man skär ut ett hål för mattan i som man sedan ställer terrariet på.

För att få en tillfredställande temperaturgradient bör man inte värma mer än upp till 2/3 av terrariets yta. Värmemattan placeras alltså inte i mitten av terrariet utan med fördel ute i kanten eller i ett hörn.

Värmeslingor bör helst inte placeras direkt under ett glasterrarie, vill man ändå göra det kan man ställa terrariet på en ram av 2 cm tjocka trästavar eller som med värmemattan skära ut spår i en frigolitskiva som kabeln läggs i.
Värmekablar läggs i S-slingor för att uppnå önskad effekt, desto tätare slingor desto högre temperatur. Även här bör man inte täcka hela terrariets yta.
Notera att om man placerar kabeln inuti terrariet hos grävande arter bör kabeln skyddas på ett sätt som gör att djuren inte kan komma i direktkontakt med den.
Man kan också placera aluminiumfolie under kabeln för att koncentrera värmen uppåt.

Med värmekablar och mattor uppnår man oftast vad jag kallar för grundtemperatur.
Väljer man att inte använda kablar och mattor kan man ändå få en tillfredställande grundtemperatur dygnet runt genom att använda IR-lampor. De finns i effekter från 50-250 W. Infrarött ljus är inte synligt för de flesta reptiler och stör därför inte den naturliga dygnsrytmen.

Den i mitt tycke bästa ersättaren till värmemattor och kablar är den keramiska värmelampan. Här bör man dock vara försiktig då den vanligaste Elstein-lampan uppnår en yttemperatur på ungefär 400°C! Det är av absolut största vikt att se till att djuren inte kan komma i kontakt med lampan, det gör man enklast med en gallerkorg eller en låda med ett finmaskigt nät. Alla reptiler förknippar värme med dagsljus och kan inte uppfatta faran med en varm lampa.

Värmelampor som används i terrarium skall uteslutande användas med keramiska socklar. En plastsockel i kombination med en keramisk värmelampa på 250W skulle resultera i att plasten smälter inom ett par minuter och droppande plast är en stor brandrisk. Se också till att hålla ett avstånd på minst 5 cm mellan lampan och trä/glasytor. Glaset kan spricka av den höga temperaturen och träytor utgör en brandrisk. En sista varning är att i så stor mån som möjligt undvika att spraya vatten direkt på en värmelampa vilket kan resultera i att du har tusentals små glasskärvor i terrariet.

Vad det gäller större terrarier från 2-3 kubikmeter i volym kan man med fördel använda sig av en kupévärmare eller liknande. Samma sak gäller här: Montera värmaren så att inga djur kan komma i kontakt med eller krypa in i den. Se till att ha fläkten i sitt lägsta läge för att undvika onödig turbulens.

Avslutar med att påminna om att alla värmekällor bör kompletteras med en termostat för att undvika överhettning. Som jag nämnde tidigare så kan inte reptiler reglera sin kroppstemperatur som vi genom att svettas.

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more